Sprängningar och masshantering på en minimal yta i Kista

I Nordens mest IT-täta område kan kraven inte vara större. Inget får gå snett och ett enda felsteg kan få stora konsekvenser. Vårt uppdrag, med anläggning för framtida exploatering utfördes mitt i Kista i nordvästra Stockholm.

Tredje man får inte drabbas och de tuffa vibrationskraven i ett sådant område kräver en noggrann uppföljning.

Med vår expertis ser vi komplicerade uppdrag som en utmaning. I Kista sprängde vi 200 000 kubikmeter berg på en yta av 36 000 kvadratmeter.

Det krävs smart logistik, säkerhet och en modern organisation för genomförandet.