En kamp mot klockan i Rosersberg

Ett nytt centrallager skulle byggas.

Marken i Rosersberg var såld till varuhuskedjan Lidl.

Berg skulle sprängas, jord schaktas och marken hårdgöras.

Vi fick uppdraget och beställarens tidskrav var tufft: 8 veckor! Nu var det en kamp mot klockan.

Under några hektiska veckor strax norr om Stockholm sprängde vi bort 150 000 kubikmeter berg och schaktade 250 000 kubikmeter jord på den 100 000 kvadratmeter stora tomten.