Bergtäkt

Scandrock kan hjälpa till med att öppna nya täkter och dagbrott men erbjuder även tjänster inom befintlig täktverksamhet.

Vi tar även fasta på kundens behov och önskemål rörande styckefall, lastbarhet och finandel i slutprodukten.