Losshållning av 1 miljon m3 berg i Sundsvall

Som underleverantör fick vi uppdraget att losshålla berg för en 17 km lång vägsträcka som skulle bli ny E4. Arbetet påbörjades under sommaren 2011 och utfördes under ca 2,5 år. I åtagandet ingick även skutknackning och dumpertransport.

Arbetet leddes professionellt av vår beställare och det höga tempot passade oss perfekt. Arbetena utfördes på upp till fyra fronter och på grund av stora volymer användes till övervägande del ett bulksprängämne.