Henriksdals Reningsverk

Stockholm Vatten låter bygga ut reningsverket för att möta den växande stadens behov

  • Omfattade hydraulspräckningsarbeten intill gaskammare
  • Sprängning och sågning av 25 m vertikalschakt för förbindelse till underliggande tunnlar
  • Bergschakt för utbyggnad av gasanläggning
  • Förskärning intill väg 222 och Saltsjöbanan