Sickla Bergentreprenad

Borrning och sprängning till förskärning och servicebyggnad i Hammarbybacken
Sågning och spräckning intill och ovanför befintlig tunnel