Södra Centrala Nacka

Samverkansprojekt med Skanska och Nacka kommun

  • Borrning och sprängning av 200 000 kubik berg
  • Sågning av 700 kvadratmeter
  • Tätsömar 4 500 kvadratmeter
  • Krossning 100 000 ton