Skandinavisk berghantering

Scandrock arbetar med losshållning av berg, schaktning och andra tillhörande bergarbeten. Alltid med målsättningen att hitta innovativa lösningar och att vara ledande inom säkerhet, kvalitet, arbetsmiljö.

Med säkerhet, kompetens och flexibilitet tar vi ansvar för att tjänsterna sker i rätt tid och på ett för kunden kostnadseffektivt sätt. VI LÖSER UPPGIFTEN!