Bergarbete Scandrock

ÄR DU I BEHOV AV SCHAKTNING AV BERG PÅ BYGGOMRÅDET?

Schaktning är en typ av förberedande arbete med mark som ska användas för byggnation. Bergsschaktning är alltså en variant där man formar berg. Det finns flera metoder att utföra schaktning av berg vilket kräver stor kunskap och rätt typ av maskiner och teknik. Här förklarar vi allt du behöver veta om schaktning.

Varför behövs schaktning?

Det huvudsakliga syftet med schaktning är att förbereda en yta inför byggnation. Oftast innebär detta att man behöver skapa en plan yta som lämpar sig för tillbyggnad. Marken kan även förberedas för installation av kablar och rör av olika slag. Schaktning kan även innebära mer komplicerade projekt, som att göra ett vertikalt schakt för ventilation. Man kan helt enkelt säga att schaktning är ett samlingsbegrepp för allt det förarbete som krävs innan en byggnation. 

Våra tjänster inom berghantering

I och med att schaktning av berg är ett sådant brett samlingsbegrepp finns det en mängd olika tekniker som används för att utföra arbetet. Vi ger en kort sammanfattning av de vanligaste tjänsterna inom schaktning av berg som vi på Scandrock erbjuder. Våra tjänster kombineras naturligt för att skapa en helhetslösning för dina specifika behov. Vi är måna om att alltid ta fram en lösning som skapar optimala förutsättningar för ditt nästa byggprojekt.

Regelrätt schaktning och losshållning

Schaktning börjar vanligen med en grundlig undersökning av marken. Man kontrollerar marken och säkerställer att den beter sig som förväntat. Även grundvattennivån och potentiella risker kontrolleras, därefter påbörjas arbetet. På fackspråk kallas själva sprängningen av berget losshållning. Vi på Scandrock äger ett antal specialiserade, anpassningsbara maskiner som möjliggör stor flexibilitet. Exempelvis använder vi oss av maskiner från Sandvik, Montaberg, och Atlas Copco. Inför specialuppdrag har vi även möjlighet att designa egna maskindelar för att arbetet ska bli så bra som möjligt. 

Spräckning av berg

Bergspräckning är en metod för schaktning som kan tillämpas i mer känsliga områden. Tekniken använder sig inte av dynamit, då dynamit inte lämpar sig för i områden som kräver aktsamhet. I denna typ av känsliga områden används istället en hydraulik, vilket är ett extra verktyg på grävmaskinen som trycker loss berget mekaniskt efter att man har borrat.

Krossning

Arbetet är inte slut efter själva schaktningen. Schaktmassorna måste tas om hand på något sätt. Krossning innebär att schaktmassornas krossas till ballastmaterial, som sedan kan användas för att bygga ny infrastruktur som asfalt. 

Säkerheten kommer alltid först

Schaktning är alltså en nödvändig förutsättning för att din byggnation ska fungera felfritt. För oss är säkerheten vital, ingen ska någonsin behöva skadas på sin arbetsplats. Vi genomför alltid omfattande riskanalyser i varje projekt för att säkerställa hög säkerhet. Vi arbetar även baserat på produktcertifieringssystemet BKMA (tidigare BF9K), ett verksamhetsledningssystem för byggbranschen, som garanterar att vi har tydliga säkerhetsrutiner. 

Vare sig du har behov av en helhetslösning inom schaktning, eller bara behöver assistans med en specifik del, finns vi alltid här som hjälp.

FAQ - Schaktning

Vad är schaktning?

Schaktning kallas det förberedande markarbete som görs inför byggnation. Ofta innebär det att platta till mark så att den kan byggas på, men det finns också mer komplicerade fall.

Är schaktning dyrt?

Det beror helt och hållet på vilket arbete som ska utföras. Schaktning är, som sagt, ett paraplybegrepp. Kostnaden kommer därför att variera beroende på hur komplicerat arbetet är och hur många steg i processen som behövs. Generellt sett brukar en helhetslösning för ett företag - med losshållning, krossning och bortforsling av schaktmassor vara billigare än att anlita ett företag för varje steg.

Är schaktning nödvändigt?

I de allra flesta fall är schaktning nödvändigt. Även om man ibland kan skippa schaktningen är arbetet en investering för att framtida kostnader och problem inte ska uppstå.

0
Feed

Lämna en kommentar