Bergschakt

hantering av bergschakt

Bergschakt avser processen där berg bryts ned eller grävs ut för att skapa utrymme för konstruktioner eller för att få fram råmaterial. Bergproduktion handlar om att förädla det uthuggna berget till användbara produkter som grus, sten och andra byggmaterial.

Överlåt bergproduktionen till oss

Vi får återkommande feedback från våra kunder som uppskattar att vi tar hand om större delen av bergproduktionen. Kunden har då endast en part att ställa krav på angående tider och kvalitet. I vissa fall ger det oss synergieffekter och är vi med i ett tidigt skede kan det innebära stora ekonomiska fördelar för dig som kund. Lastning, transport, skutknackning och täckning är moment som med fördel kan överlåtas till oss.

Är du i behov av hjälp med bergschakt? Kontakta oss för mer information och få en kostnadsfri offert!

Tillbaka till våra tjänster Kontakta oss