Bergschakt

Bergschaktning för framgångsrika infrastrukturprojekt

hantering av bergschakt

Vi erbjuder marknaden totalåtaganden inom bergschakt. Innovation och utveckling av maskiner sker i egen regi med fokus på att ständigt förbättra arbetsmiljön och för att kunna utföra alla typer av arbeten - där konventionell utrustning inte alltid räcker till. Vår målsättning är att hitta innovativa lösningar i samtliga uppdrag.

Från Berg till Byggmaterial

Bergschakt avser processen där berg bryts ned eller grävs ut för att skapa utrymme för konstruktioner eller för att få fram råmaterial. Processen börjar med en detaljerad kartläggning och analys av området där bergschakten ska ske. Bergproduktionen handlar om att förädla det uthuggna berget till användbara produkter som grus, sten och andra byggmaterial.

Grundläggande för säkra och hållbara konstruktionsprojekt

Bergschakt är nödvändigt i många olika typer av projekt, från nybyggnation av vägar och järnvägar genom bergiga terränger, till konstruktionen av dammar, broar och bostadsprojekt där en stabil grund är en avgörande förutsättning. Metoden gör det möjligt att skapa dessa förutsättningar som krävs för säkra och hållbara strukturer.

Tillbaka till startsidan Kontakta oss
överblick av ett bergschakt med grävmaskinerscandrock AB

Överlåt bergproduktionen till oss

Vi får återkommande feedback från våra kunder som uppskattar att vi tar hand om större delen av bergproduktionen. Kunden har då endast en part att ställa krav på angående tider och kvalitet. I vissa fall ger det oss synergieffekter och är vi med i ett tidigt skede kan det innebära stora ekonomiska fördelar för dig som kund. Lastning, transport, skutknackning och täckning är moment som med fördel kan överlåtas till oss.

Är du i behov av hjälp med bergschakt? Kontakta oss för mer information och få en kostnadsfri offert!

08 - 590 365 00