VI LÖSER UPPGIFTEN!

Losshållning av berg, schaktning och andra tillhörande bergarbeten

Pil ner

Tjänster

Utöver allt som nämns nedan måste tilläggas att vi gör ALLT inom berg. Det finns inga för oss kända moment som vi ej åtar oss. När ni presentera en sådan förfrågan tar vi oss gladeligen an uppgiften att lösa även detta. 

Vår ambition med hemsidan är att förmedla till kunder, att vi är intresserade av och rustade för precis alla i branschen förekommande bergarbeten.

Borrning

Med vår flotta av borriggar utför vi alla i berg förekommande uppdrag. På bilden syns hur vi blev inkallade för att på förbifart Stockholm utföra stagborrning med  krav på extremt hög precision. För att klara vinklarna fick vi snabbt bygga om länkaget på riggen, jobbet utfördes med rätt kvalitet och på utsatt tid.

Bergssprängning

Vi har en hög kompetens inom bergsprängning och utför arbeten i de absolut känsligaste miljöerna, men även stora volymer inom infrastrukturprojekt och industri.

Bergschakt

Vi får återkommande feedback från kunder som uppskattar att vi tar hand om en större del av bergproduktionen. Kunden har då EN part att ställa krav på angående tider och kvalitet. I vissa fall ger det oss synergieffekter och är vi med i ett tidigt skede kan det bli stora ekonomiska fördelar för kunden. Lastning, transport, skutknackning och täckning är moment som med fördel kan överlåtas på oss.

Bergspräckning

I de fall vi  ej kan borra och spränga berget använder vi oss istället av hydraulisk spräckning. Detta är en metod som möjliggör kirurgiska ingrepp i berg, då bla vibrationsproblem helt undviks. De senaste två åren kan vi notera att metoden för oss ökat markant.

Krossning

Vi har under åren fått erfara att när kunderna önskar krossning på projekt innehållande bergschakt så underlättar det för kunden om vi utför även detta. Kunden slipper då sitta som mellanhand och bevaka de gränssnitt som kan råda mellan de olika entreprenaderna. Vi tar då ansvar för styckefall, vibrationer, täckning, lastning, skuthantering osv.

Sågning

I en del fall önskar sprängfri kontur. Då är en metod wiresågning, vilket vi kan erbjuda kunden. På bilden syns sågsnitt intill kommunhuset i Nacka. Kunden är Skanska i samarbete med Nacka Kommun.

Nyheter

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy.

Grävmaskin

July  26, 2019

Tillbaka till Henriksdal

Stenhög

June 05, 2019

Krossning utförs i egen regi

Scandrock logo

June 05, 2019

Scandrock etablerar i Ljusdal

0
Scandrock startades
0
Anställda idag
0
År i branschen

Vårt koncept

Vi ska vara

-En leverantör som kunden kan luta sig emot.

-En leverantör där man som kund kan lita på att vi klarar deadlines.

-Lyhörda för kundens krav.

Om oss

Vi erbjuder marknaden totalåtaganden inom bergschakt, men även enskilda tjänster, tex bergsprängning, spräckning, sågning samt krossning där så önskas.

Innovation och utveckling av maskiner sker i egen regi. Detta med fokus på att förbättra arbetsmiljön samt för att kunna utföra alla typer av arbeten, där konventionell utrustning inte alltid räcker till.
 
I personalstyrkan finns alla nivåer av kompetens och erfarenhet, allt ifrån traditionella lärlingar till högskoleingenjör. Ledningen är alltid tillgänglig och vi har alltid arbetsledning för våra arbeten.
 
Scandrock, finns för er.

Följ oss på Instagram

Följ oss på Instagram för att se mer av vårt arbete och våra spännande projekt.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Johan Rosén
Sprängansvarig
070 838 42 02

Conny Broberg
Anbud
070 655 71 91

Eva Hedlund
Ekonomiansvarig
070 222 50 73

Niklas Lärkas
Produktionschef
072 527 99 00

Om oss

Scandrock arbetar med losshållning av berg, schaktning och andra tillhörande bergarbeten. Alltid med målsättningen att hitta innovativa lösningar.

Vi tar gärna fakturor som PDF till vår mejl faktura@scandrock.se​