Om Oss

Vi finns för dig

Välkommen till Scandrock

Scandrock är ett personligt och engagerat företag med stor kompetens. Vår arbetsprocess innefattar noggrann planering och utförande på kundens specifika behov. Vi prioriterar hög säkerhet i varje projekt och anpassar alltid metod och teknik efter uppdragets förutsättningar. 

Vår historia

Ursprungligen sysslade Scandrock  med losshållning i bergtäkter åt SKANSKA. Succesivt gick uppdragen mer åt att omfatta losshållning av berg vid byggnationer för bostäder och industrier, där utför vi då allt oftare totala bergschakter inklusive lastning, transport och krossning. Antalet uppdrag genom åren med rejäla volymer kan idag summeras till ett stort antal, detta geografiskt spritt över en stor del av Sverige. Vårt koncept och affärsidé är att utföra bergarbeten åt andra företag, alltså en B2B modell. Välkomna att vända er till oss för stora som små uppdrag, de allra minsta kan röra sig om bara några timmars arbete. Vi har en serviceavdelning som blixtsnabbt kommer till er och exempelvis borrar, skrotar, schaktar samt losshåller eller spräcker berg.

Specialuppdrag med egentillverkad borrig

De senaste 10 åren har vi utöver ovan nämnt även blivit anlitade för att utföra flera specialjobb både under och över jord. Ett exempel på nyligen utfört arbete är det 100 m djupa sänkschaktet åt Svenska kraftnät som slutkund. Detta uppdrag krävde eldriven utrustning, vilket ledde till att vi fick tillverka en egen borrigg för projektet. Vid fler av de underjordsprojekt i samband med byggnationen av "Förbifart Stockholm" samt "Tunnelbaneutbyggnaden" har vi fått tillverka speciella lösningar på maskinparken.

Scandrock står redo med innovativa lösningar

Sammantaget har vi på Scandrock egna maskiner för, i stort sett, samtliga inom berg förekommande arbeten. Vi ser fram emot att få en förfrågan om att lösa hela åtaganden med eldrivna maskiner. Trots debatten om elektrifiering så upplever vi sällan att det görs fullt ut idag, det förvånar oss att det inte är större fokus på detta utifrån hur de flesta uttrycker ambitionen.

Vi står iallafall redo när marknaden är redo för eldrift!

Vi har på förfrågan utfört kompletta markentreprenader där huvuddelen omfattas av masshantering och terrassering. I ett sådant fall har kunden endast en part att vända sig till och vi avlämnar en färdig produkt enligt AMA.

Ett axplock av våra uppdrag:

 • Trafikverket - E4, Sundsvall
 • Norrköpings Hamn AB - Pampushamnen, Norrköping
 • Stockholm Vatten - Henriksdals reningsverk, Stockholm
 • Täby Kommun - Käppala, Täby
 • BoxBygg - Tempelriddarorden, Stockholm
 • Trafikverket - Tunadalsspåret, Sundsvall
 • Nacka Kommun - SCN Nacka, Nacka
 • Arvid Nordquist - Kafferosteriet, Järfälla
 • Sagax - POLO Stäket, Stäket
 • Västerås Kommun - Irsta, Västerås
 • Uppsala Kommun - Hammarskog, Uppsala
 • Nacka Kommun - Nacka Strand DP3 & DP4, Nacka Strand
 • Trafikverket - WLC Curtiain Grouting, Göteborg
 • Svenska Kraftnät - Stadsgårdskajen, Stockholm

Kontaktuppgifter - Hör gärna av dig till någon av oss

Johan Rosén

Sprängansvarig

070 - 838 42 02

Conny Broberg

Anbud

070 - 655 71 91

Eva Hedlund

Ekonomiansvarig

070 - 222 50 73

Niklas Lärkas

Produktionschef

072 - 527 99 00