Bergsprängning - säker Losshållning av berg

vi utför allt inom bergsprängning

Losshållning av berg sker inom ett stort spann, från kirurgiska ingrepp i oerhört känsliga miljöer till stora volymer i dagbrott långt ut i vildmarken. Med vår samlade kompetens törs vi säga att vi löser samtliga förekommande uppdrag inom losshållning:

  • Ovan och under jord
  • Under vatten
  • Inuti befintliga anläggningar, exempelvis kraftverk, sjukhus, industrier och bergrum
Tillbaka till startsidan Kontakta oss
bergsprängning scandrock AB

Överlåt bergsprängningen till oss

Vi får återkommande feedback från våra kunder som uppskattar att vi tar hand om hela arbetet från början till slut. Du som kund har då endast en part att ställa krav på angående tidshållning och kvalitet. I vissa fall ger det oss synergieffekter och är vi med i ett tidigt skede i processen kan det innebära stora ekonomiska fördelar för dig som kund.

08 - 590 365 00

Vanliga frågor om bergsprängning

Bergsprängning är en kritisk process i många bygg- och anläggningsprojekt, särskilt när det gäller att skapa utrymme för nya konstruktioner eller att ta bort berg för infrastrukturutveckling. Vi hanterar denna komplexa uppgift med hög precision för att säkerställa att sprängningen utförs effektivt med minimal påverkan på omgivningen.

1. Hur går bergsprängningen till?

Bergsprängning är en process där explosiva ämnen används för att bryta upp och ta bort berg. Detta är en vanlig metod inom bygg- och anläggningsindustrin för att skapa utrymme för nya konstruktioner eller för att underlätta gruvdrift och andra geologiska undersökningar.

Vid bergsprängning i urban miljö är vibrationsproblematik ofta en utmaning. Utvecklingen av elektroniska tändsystem har starkt bidragit till att på ett mer precist sätt få kontroll över vibrationerna. I dessa fall kan komplettering av ytterligare åtgärder som exempelvis wiresågning vara effektivt.

Scandrock har omfattande erfarenhet av att hantera vibrationskrav som är nästintill extrema.

2. Hur lång tid tar en bergsprängning?

Tidsåtgången för bergsprängning beror helt på projektets omfattning och komplexitet. Det kan variera från några dagar upp till flera veckor. En noggrann förberedelse och planering är avgörande för att hålla tidsplanen.

Sprängning för sänkschakt, dvs vertikala schakt ner till -100 meter
eller mer är något extra. Det kräver förutom den speciella hanteringen av
säkerhet och logistik, nogrann planering av salvutförandet. Detta då
inspänningen blir stor och kraven på toleranser i väggar snäva, det
handlar då om en bergkonstruktion som ska efterlämnas för vidare
användning. Dessa arbeten är ofta tidspressade och arbeten pågår oftast 24/7.

3. Behöver jag tillstånd för att utföra bergsprängning?

Bergsprängning kräver oftast tillstånd från lokala myndigheter. Detta inkluderar miljötillstånd och tillstånd för användning av explosiva ämnen. En professionell bergsprängningsfirma kan hjälpa till med att skaffa nödvändiga tillstånd.

Referensbilder, så här kan de se ut: