Bergsprängning / Losshållning

vi utför allt inom bergsprängning

Losshållning av berg sker inom ett stort spann, från kirurgiska ingrepp i oerhört känsliga miljöer till stora volymer i dagbrott långt ut i vildmarken. Med vår samlade kompetens törs vi säga att vi löser samtliga förekommande uppdrag inom losshållning:

  • Ovan och under jord
  • Under vatten
  • Inuti befintliga anläggningar, exempelvis kraftverk, sjukhus, industrier och bergrum
Kontakta oss