Vajersågning

vajersågning med precision

Vajersågning eller wiresågning är en metod som under de senaste 10 åren ökat enormt i omfattning. Då stadskärnorna förtätas och byggnationer sker allt närmare befintliga konstruktioner är det en mycket användbar metod för att minimera omgivningspåverkan. Genom vajersågning kan vibrationsproblem och eventuell instabilitet i bergslänter undvikas i hög grad.

Kontakta oss för vidare diskussion om behovet finns - vi har flera referensprojekt att presentera mer djupgående.

Tillbaka till våra tjänster Kontakta oss