Blogg

Läs mer om våra tjänster inom berghantering och schaktning

 • Grävmaskin som gräver ut mark
  11.06.2024 - Scandrock 0 Kommentarer
  Så genererar losshållning kostnadseffektiv berghantering

  Losshållning inom bergteknik innebär att bryta loss berg från sitt ursprungliga läge. Det görs främst genom sprängning eller spräckning av berget, beroende på hur känsligt området är. Vi förklarar hur processen går till, vad man bör ta hänsyn till när man planerar losshållning samt hur vi på Scandrock kan hjälpa till. 

  Läs mer
 • Schaktning lastbil i gruvtunnel
  07.05.2024 - Scandrock 0 Kommentarer
  Som erfaren underentreprenör inom schaktning optimerar vi din byggprocess

  En av de vanligaste orsakerna till förseningar och komplikationer inom stora byggprojekt är att underentreprenörer är för specialiserade för att kunna anpassa sig till nya situationer. Därför är det viktigt att använda sig av underentreprenörer som är flexibla och har resurser för att möta nya situationer. Nedan förklarar vi varför det är viktigt med flexibla underentreprenörer och hur vi på Scandrock kan hjälpa er att skapa ett kostnadseffektivt projekt!

  Läs mer
 • tunnel med körande bilar
  19.04.2024 - Scandrock 0 Kommentarer
  VARFÖR BERGFÖRSTÄRKNING ÄR ETT MÅSTE FÖR EN HÅLLBAR INFRASTRUKTUR

  Bergförstärkning är ett samlingsnamn på ett antal olika tekniker för att minska rasrisken där man arbetar med berg. Det är ett måste för en säker arbetsplats. Vi förklarar hur bergförstärkning går till och i vilka situationer som vi kan hjälpa till.

  Läs mer
 • Infrastruktur bergsprängning i Stockholm med Scandrock
  12.03.2024 - Scandrock 0 Kommentarer
  VÄGEN TILL FRAMGÅNGSRIK INFRASTRUKTUR - SÄKER BERGSPRÄNGNING I STOCKHOLM

  En stor andel infrastrukturprojekt går igenom eller ligger ovanpå berg, därmed utgör säker bergsprängning en betydande samhällsroll. I den här artikeln förklarar vi vad bergsprängning innebär och hur man utför den så säkert och effektivt som möjligt. 

  Läs mer
 • Bergarbete Scandrock
  12.03.2024 - Scandrock 0 Kommentarer
  ÄR DU I BEHOV AV SCHAKTNING AV BERG PÅ BYGGOMRÅDET?

  Schaktning är en typ av förberedande arbete med mark som ska användas för byggnation. Bergsschaktning är alltså en variant där man formar berg. Det finns flera metoder att utföra schaktning av berg vilket kräver stor kunskap och rätt typ av maskiner och teknik. Här förklarar vi allt du behöver veta om schaktning.

  Läs mer
scandrock ab

Scandrock är ett personligt och engagerat företag med stor kompetens. Vi arbetar med allt inom berghantering & schaktning och strävar efter att ligga i framkant gällande ny teknik och innovativa lösningar.

info@scandrock.se