Bergtäkt

Bergtäkt - anpassad efter ditt behov

I en bergtäkt kan vi vara med vid öppnandet av ny täkt samt hantering av allt från avverkning av skog till att bryta ramp till önskad nivå. I existerande täkter offererar vi gärna hela produktionskedjan till lagerläggning av färdiga krossprodukter. Med ledrivna maskiner och krossar hjälper vi din verksamhet nå fossilfri brytning. Har du endast önskemål om att få delar av brytningen och produktionen utförd på entreprenad står vi givetvis till tjänst. 

Bergtäkt - en komplex process som kräver stor precision

Bergtäkt avser utvinning av mineralresurser eller bergarter från jorden. Det är en komplex process som kräver stor noggrannhet, kunskap och de bästa verktygen. Bergtäktsprocessen kan vara i syfte att förse ditt bygg- och anläggningsprojekt med råmaterial eller för att utvinna särskilda mineraler för andra användningsområden. När det gäller att utvinna mineralresurser från jorden är det viktigt att välja en leverantör med både kompetens och erfarenhet. Vi har stor erfarenhet och är måna om att hela processen blir trygg för dig och ditt företag. 

Tillbaka till startsidan Kontakta oss
bergtäkt scandrock AB

Överlåt bergproduktionen till oss

Vi får återkommande feedback från våra kunder som uppskattar att vi tar hand om större delen av bergproduktionen. Kunden har då endast en part att ställa krav på angående tider och kvalitet. I vissa fall ger det oss synergieffekter och är vi med i ett tidigt skede kan det innebära stora ekonomiska fördelar för dig som kund.

08 - 590 365 00