tunnel med körande bilar

VARFÖR BERGFÖRSTÄRKNING ÄR ETT MÅSTE FÖR EN HÅLLBAR INFRASTRUKTUR

Bergförstärkning är ett samlingsnamn på ett antal olika tekniker för att minska rasrisken där man arbetar med berg. Det är ett måste för en säker arbetsplats. Vi förklarar hur bergförstärkning går till och i vilka situationer som vi kan hjälpa till.

Vad är bergförstärkning? 

Bergförstärkning är en grupp olika tekniker som säkrar berget och ser till att det inte rasar ihop. När man förbereder mark för olika typer av konstruktioner genom att jämna en del med marken, bygga en tunnel eller ett vertikalschakt, försvagas berget. Därmed skapas en rasrisk. För att konstruktionen ska vara långsiktigt hållbar krävs alltså bergförstärkning. 

Alla stora infrastrukturprojekt nuförtiden kräver bergförstärkning, då man vill att de ska vara hållbara och säkra. Hur mycket som berget måste förstärkas beror på bergets kvalitet, antal sprickor, och vad själva utrymmet ska användas till. Dessa omständigheter och fakta utreds i en föregående analys.

Vilka tekniker används för bergförstärkning?

Skrotning
Efter en sprängning kontrolleras väggar och tak för lösa stenar och block. Om det finns några sådana block tas det bort med hjälp av specialiserade maskiner.

Injektering
Injektering handlar om att täta berget så att grundvatten inte kan tränga sig ner. Det är viktigt när man gräver tunnlar och bergrum, både för att skydda konstruktionen och att inte påverka grundvattennivån i de omkringliggande områdena. 

Betongsprutning
Vissa områden där man har sprängt består av instabila mindre stenblock. Då kan man istället använda sig av betongsprutning. Det innebär att man sprutar betong på de instabila ytorna. När betongen har torkat förstärks berget. För ytterligare förstärkning kan man lägga till metallbitar i betongen, så kallad armering. 

Förstärkning med nät
Nätförstärkning innebär att man sätter upp ett nät som bidrar till en starkare struktur och även fångar upp lösa stenar ifall de skulle ramla av. Nät kan också monteras upp för att skydda mot fallande isklumpar. 

Bergbultning
När berget verkligen behöver förstärkas kan man också använda sig av bergbultning, antingen istället för eller som komplement till betongsprutning och armering. Bergbultning innebär att man borrar in bergbultar i berget. Bergbultarna fungerar som spikar och håller ihop olika delar av berget.

Bergförstärkning av oss på Scandrock

Tack vare vårt stora och anpassningsbara utbud av maskiner kan vi erbjuda hjälp med båda själva bergförstärkningen men även med alla andra delar i processen såsom bergsprängning och bortforsling av material. Vi har även tillgång till eldrivna maskiner vilket gör processen betydligt mycket mer miljövänlig. Vår flexibilitet gör att du inte behöver vara rädd för att projektet kommer att stanna upp när en komplikation dyker upp. Vi har kapacitet att genomföra hela projektet, oavsett vad det må vara. Kontakta oss idag om ni är i behov av hjälp med bergförstärkning.

0
Feed

Lämna en kommentar