Schaktning lastbil i gruvtunnel

Som erfaren underentreprenör inom schaktning optimerar vi din byggprocess

En av de vanligaste orsakerna till förseningar och komplikationer inom stora byggprojekt är att underentreprenörer är för specialiserade för att kunna anpassa sig till nya situationer. Därför är det viktigt att använda sig av underentreprenörer som är flexibla och har resurser för att möta nya situationer. Nedan förklarar vi varför det är viktigt med flexibla underentreprenörer och hur vi på Scandrock kan hjälpa er att skapa ett kostnadseffektivt projekt!

Så påverkas tidsplaner av oväntade utmaningar

Bygg- och infrastrukturprojekt har många rörliga delar och kräver vanligen en stor mängd underentreprenörer. Det krävs ofta en ny underentreprenör för varje uppdrag – en för att schakta tunneln, en för att ta bort löst grus, en för att säkra berggrunden och så vidare. Detta gör att projekt, såsom de är upplagda idag, ofta blir försenade när oförutsedda situationer uppstår. Vad händer egentligen om det visar sig att en del av det planerade tunnelområdet består av en bergart som inte kan schaktas, utan behöver sprängas? Då stannar hela projektet upp fram tills att man anställer en underentreprenör med rätt kompetenser inom sprängning. 

Det finns flera exempel på problematiken från projekt i verkligheten. Som exempel kan man nämna Stockholm där Slussens nya bussterminal har blivit försenad flera år framåt på grund av att oförutsedda situationer upprepande har uppstått. 

Hur kan projekten optimeras på bästa sätt? 

Grundproblemet handlar om att man inte kan planera för det oförutsedda. Detta är fundamentalt i alla projekt, till den grad att ingen enkel lösning finns. Men det går att effektivisera sin reaktion till det oförutsedda.

Framförallt handlar det om att ha anpassningsbara och flexibla underentreprenörer. Om era underentreprenörer har kapacitet och resurser till att möta olika utmaningar, kommer det oförutsedda att leda till färre förseningar, färre extra kostnader, samt ett mer kostnadseffektivt arbete i sin helhet. Ta exemplet ovan med schaktning versus sprängning. Om du anställer ett företag för att schakta som också har kompetenser inom sprängning kommer projektet inte att stanna upp lika länge. 

Scandrock – en anpassningsbar underentreprenör

Just på grund av problematik som detta, ser vi på Scandrock vår anpassningsförmåga som vår allra största styrka. Vår flexibilitet vilar på två grundvalar: dels har vi en bred och lång erfarenhet inom branschen med kompetens inom allt från själva tjänsten till projektledning, och dels har vi en omfattande och anpassningsbar fordonsflotta. Vår långa erfarenhet gör alltså att vi kan fungera som stöd i stora delar av projektet – vi har kompetens inom schaktning, sprängning, bergförstärkning, spräckning, och mycket mer. Dessutom har vi alltså möjlighet att anpassa vår fordonsflotta för projektets specifika behov. Till exempel har vi tidigare designat egna delar till våra maskiner för att passa projektets ändamål. På så sätt kan vi skapa förutsättningarna för ett tryggt och kostnadseffektivt projekt med så få förseningar som möjligt. Om du är intresserad av en flexibel och anpassningsbar underentreprenör kontakta oss redan idag! 

0
Feed

Lämna en kommentar