Infrastruktur bergsprängning i Stockholm med Scandrock

VÄGEN TILL FRAMGÅNGSRIK INFRASTRUKTUR - SÄKER BERGSPRÄNGNING I STOCKHOLM

En stor andel infrastrukturprojekt går igenom eller ligger ovanpå berg, därmed utgör säker bergsprängning en betydande samhällsroll. I den här artikeln förklarar vi vad bergsprängning innebär och hur man utför den så säkert och effektivt som möjligt. 

Bergsprängning och infrastruktur

Infrastruktur är ryggraden i ett modernt samhälle där bergsprängning är en nödvändig förutsättning för stora byggprojekt. Vägar, järnvägar, tunnlar och broar möjliggör smidig transport, kommunikation och handel i städer. Innan man sätter igång med ett byggprojekt måste dock marken förberedas. Man kan inte gräva upp en väg hur som helst utan ett grundligt förarbete. Vägen behöver ha en plan yta som man kan lägga asfalt på och det är här bergsprängningen kommer in i bilden. Genom att spränga bort berg kan man på ett mycket effektivt sätt jämna ut mark, spränga upp en öppning till en tunnel eller på andra sätt förändra det annars hårda bergets form. 

Bergsprängning i praktiken 

För att utföra bergsprängning krävs noggrann planering och expertis. Här är några steg som ingår i processen:

  • Förberedelse: Innan sprängningen påbörjas, analyseras berggrunden noggrant. Man bedömer bergets hårdhet, sprickbildning och andra faktorer för att bestämma den bästa metoden för sprängning. Genom att titta på de redan existerande sprickorna kan man räkna ut hur berget kan sprängas på ett så effektivt sätt som möjligt. En välgjord analys är kanske det viktigaste för en effektiv byggprocess.

  • Borrning: När analysen är klar borras ett antal noggrant planerade hål som sprängmedlet placeras i. Här används specialiserad borrutrustning.
  • Sprängning: När allt är klart, utlöses sprängämnet som har placerats i de borrade hålen. En kontrollerad explosion bryter ner berget och skapar utrymme för konstruktionen. Själva sprängningen utförs av bergsprängare, det vill säga utbildade tekniker som får lov att ansvara för sprängningar.

Bergsprängning i Stockholm

Vi på Scandrock har lång erfarenhet av bergsprängning och kan hjälpa ditt företag att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett infrastrukturprojekt. Bergsprängning är en konst som kräver hög precision och expertis. Våra medarbetare har hög kompetens och hanterar samtliga borr- och sprängningstekniker. Vi arbetar med precision och säkerhet i fokus för varje uppdrag. Vi arbetar baserat på BKMA (tidigare BF9K), ett verksamhetsledningssystem som säkerställer säkra och trygga miljöer. Dessutom har vi möjlighet att anpassa verksamheten till specifika önskemål, då vi kan designa egna delar till våra basmaskiner. Kontakta oss idag och låt oss göra skillnad med bergsprängning.

FAQ - Bergsprängning

Varför spränger man berg?

Bergsprängning är en nödvändig förutsättning för många stora infrastrukturprojekt. För att skapa plan mark inför ett byggprojekt kan man därför behöva spränga bort allt från vägar och tunnlar till stora busshållplatser behöver forma sin omgivning, som ofta består av berg.

Hur går bergsprängning till?

Processen påbörjas med en analys av själva berget. Sedan borras ett antal välplacerade hål för sprängmedlet. Till slut sätter en bergsprängare igång en kontrollerad explosion som spränger ned berget.


Hur kan man garantera ett säkert bergsprängningsarbete?

Inom bergsprängningsbranschen finns inga direkta certifieringar. Istället förlitar man sig på utbildade tekniker med sprängkort, det vill säga bergsprängare, som utför riskanalyser och följer verksamhetsledningssystem som BKMA.

0
Feed

Lämna en kommentar