Våra tjänster

Vi utför allt arbete inom berg

Bergarbete anpassat för dina behov

Vi erbjuder marknaden totalåtaganden inom bergschakt. Innovation och utveckling av maskiner sker i egen regi med fokus på att ständigt förbättra arbetsmiljön och för att kunna utföra alla typer av arbeten - där konventionell utrustning inte alltid räcker till.
 
I personalstyrkan finns alla nivåer av kompetens och erfarenhet, allt ifrån traditionella lärlingar till högskoleingenjörer. Ledningen är alltid tillgänglig och vi har alltid arbetsledning för våra arbeten. Vår målsättning är att hitta innovativa lösningar i samtliga uppdrag.

bergschakt

Bergschakt

Läs mer
bergtäkt

Bergtäkt

bergsprängning

Bergsprängning

borrning av berg

Borrning

bergspräckning

Bergspräckning

krossning av berg

Krossning

vajersågning av berg

Vajersågning

ring oss direkt på: 08 590 365 00